Nyereményjáték szabályzat – hírlevél

Nyerjen TUI ajándékcsomagot!

Játékszabályzat

 1. A játék időtartama A játék 2022 június 20 -től 2022 június 26-ig tart.
  A játék sorsolása, a játék lejárata után 3 munkanapon belül történik meg.
 2. A játék szervezője a TUI Magyarország Kft. (székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 58., adószám: 12324536-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-671640), továbbiakban a Szervező.
 3. Adatkezelési nyilatkozat A Nyereményjáték során a TUI Magyarország Kft. mint adatkezelő a résztvevők nevét, mint személyes adatát kezeli.
  Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lefolytatása és díjainak átadása. A személyes adatok kezelésének jogalapja a Nyereményjáték lefolytatására és az abban való részvételre vonatkozó szerződés teljesítése.
  A hírlevélről a feliratkozó bármikor leiratkozhat automatikusan. A nyereményjáték lezárulása után a válaszokat töröljük a nyereményjáték rendszerből, így azok a későbbiekben nem köthetők a feliratkozóhoz. A TUI Magyarország Kft. a nyereményjátékban résztvevő adatait az adatfeldolgozóként igénybe vett B and B Kristály Bt. (1142 Budapest, Sárköz u. 5/b Fsz. 3, cégjegyzékszám: 01-06-513303) kivételével harmadik személy részére nem továbbítja, illetve a nyertes nevének Facebook oldalán történő megjelenítése kivételével nem hozza nyilvánosságra. Az adatkezelés további feltételeit a TUI Magyarország Kft. adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, amely a https://www.tui.hu/adatvedelem/ weboldalon érhető el.
 4. Részvételi feltételek és regisztráció
  A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, magyarországi, állandó lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt megválaszolják a hírlevélben feltett kérdést, hogy
  2022 őszétől mely desztinációkba indít közvetlenül Bécsből járatot a TUI?
  A nyereménysorsolásban csak azok vesznek részt, akik feliratkoztak a TUI Magyarország hírlevelére és a játékszabályoknak megfelelően jól válaszoltak a feltett kérdésre.
 5. Nyeremény 1 db TUI ajándékcsomag. Értéke: 10.000.Ft.
 6. A nyeremények nyertesének kiválasztása Sorsolás: 2022 június 27.
  A játékban résztvevők hozzájárulnak, hogy a TUI Magyarország Kft. a nyertes(ek) nevét Facebook posztban akár fényképpel közzétegye.
  A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően haladéktalanul értesíti a nyeremény átvételének részleteiről.
  A Szervező a nyertes nevét Facebook oldalán közzéteszi, továbbá értesítésüket  a hírlevél feliratkozási email címükön üzenetben kísérli meg.
  A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes, adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. A nyeremény nem ruházható át másra és nem váltható pénzre.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Ha a Szervező nem tudja a nyertest elérni 7 napon belül, akkor az adott nyeremény tekintetében pótnyertes kerül kisorsolásra. A nyereményeket a TUI Magyarország Kft. személyesen vagy postai úton juttatja el a nyerteseknek, kizárólag magyarországi címre. A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. A játékban nem vehetnek részt a TUI Magyarország Kft. munkatársai és hozzátartozói. A játék lebonyolításáért a TUI Magyarország Kft. a felelős. A játék szervezésében a Facebook, és a hírlevél küldő cég semmilyen szerepet nem vállal, abban nem vesz részt.

2022.06.13. TUI Magyarország Kft.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.