Nyerjen TUI ajándékcsomagot!

Játékszabályzat

A játék időtartama

A játék 2022. december 13 -tól 2022. december 18-ig tart.

A játék sorsolása, a játék lejárata után 3 munkanapon belül történik meg.

A játék szervezője a TUI Magyarország Kft. (székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 58., adószám: 12324536-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-671640), továbbiakban a Szervező.

Adatkezelési nyilatkozat

A Nyereményjáték során a TUI Magyarország Kft. mint adatkezelő a résztvevők nevét, mint személyes adatát kezeli.
Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lefolytatása és díjainak átadása. A személyes adatok kezelésének jogalapja a Nyereményjáték lefolytatására és az abban való részvételre vonatkozó szerződés teljesítése. Az adatkezelés a Nyereményjáték lebonyolításának végéig tart.
Ezt követően a TUI Magyarország Kft. a résztvevők személyes adatait törli. A TUI Magyarország Kft. a Nyereményjátékban résztvevő adatait az adatfeldolgozóként igénybe vett B and B Kristály Bt. (1142 Budapest, Sárköz u. 5/b Fsz. 3, cégjegyzékszám: 01-06-513303) kivételével harmadik személy részére nem továbbítja, illetve a nyertes nevének Facebook oldalán történő megjelenítése kivételével nem hozza nyilvánosságra.
Az adatkezelés további feltételeit a TUI Magyarország Kft. adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, amely a https://www.tui.hu/adatvedelem/ weboldalon érhető el.

Részvételi feltételek és regisztráció

A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, magyarországi, állandó lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt megírják kommentben az “A” kérdésünkre feltett helyes választ.

A “B” kérdésre tetszőleges válasz adható, ennek megválaszolása nem befolyásolja a játék folyamát.

  1. A TUI kacsa Izmir egyik látványossághoz utazott. Mi a torony neve?
  2. Hová vinnéd a TUI kacsát magaddal?

A nyereménysorsolásban csak azok vesznek részt, akik kedvelik a TUI Facebook oldalát és a játékszabályoknak megfelelően válaszoltak a feltett kérdésre.

Nyeremény 1 db TUI ajándékcsomag. Értéke: 5.000.Ft.

A csomag tartalma: 1db TUI törölköző, 1db TUI gumikacsa

A nyeremények nyertesének kiválasztása
Sorsolás: 2022. december 19.

A játékban résztvevők hozzájárulnak, hogy a TUI Magyarország Kft. a nyertes(ek) nevét Facebook posztban akár fényképpel közzétegye.
A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően haladéktalanul értesíti a nyeremény átvételének részleteiről.
A Szervező a nyertes nevét Facebook oldalán közzéteszi, továbbá értesítésüket Facebook privát üzenetben kísérli meg.
A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes, adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. A nyeremény nem ruházható át másra és nem váltható pénzre.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Ha a Szervező nem tudja a nyertest elérni 7 napon belül, akkor az adott nyeremény tekintetében pótnyertes kerül kisorsolásra.
A nyereményeket a TUI Magyarország Kft. személyesen vagy postai úton juttatja el a nyerteseknek, kizárólag magyarországi címre.
A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi.
A játékban nem vehetnek részt a TUI Magyarország Kft. munkatársai és hozzátartozói.
A játék lebonyolításáért a TUI Magyarország Kft. a felelős. A játék szervezésében a Facebook semmilyen szerepet nem vállal, abban nem vesz részt.

2022.12.09. TUI Magyarország Kft.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.