Nyerjen American Tourister bőröndöt!

Játékszabályzat

1. A játék időtartama

 A játék 2023.08.14-től 2023.08.20-ig tart.

A játék sorsolása, a játék lejárta utáni 3 munkanapon belül történik meg.

2. A játék szervezője a TUI Magyarország Kft. (székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 58., adószám: 12324536-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-671640), továbbiakban a Szervező.

3. Adatkezelési nyilatkozat A Nyereményjáték során a TUI Magyarország Kft. mint adatkezelő a résztvevők nevét, mint személyes adatát kezeli. Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lefolytatása és díjainak átadása. A személyes adatok kezelésének jogalapja a Nyereményjáték lefolytatására és az abban való részvételre vonatkozó szerződés teljesítése. Az adatkezelés a Nyereményjáték lebonyolításának végéig tart. Ezt követően a TUI Magyarország Kft. a résztvevők személyes adatait törli. A TUI Magyarország Kft. a Nyereményjátékban résztvevő adatait az adatfeldolgozóként igénybe vett B and B Kristály Bt. (1142 Budapest, Sárköz u. 5/b Fsz. 3, cégjegyzékszám: 01-06-513303) kivételével harmadik személy részére nem továbbítja, illetve a nyertes nevének Facebook oldalán történő megjelenítése kivételével nem hozza nyilvánosságra. Az adatkezelés további feltételeit a TUI Magyarország Kft. adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, amely a https://www.tui.hu/adatvedelem/ weboldalon érhető el.

4. Részvételi feltételek és regisztráció

A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, magyarországi, állandó lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt megírják kommentben (az adott 3 lehetséges opció közül) hogy 2023/24  telén mely egzotikus országokba indít Bécsből közvetlen járatot a TUI!

A nyereménysorsolásban csak azok vesznek részt, akik kedvelik a TUI Facebook oldalát és a játékszabályoknak megfelelően, helyesen válaszoltak a feltett kérdésre.

5. Nyeremény 1 db American Tourister kabinbőrönd. Értéke: 53 000Ft.

6. A nyeremények nyertesének kiválasztása Sorsolás: 2023.augusztus 21.

A játékban résztvevők hozzájárulnak, hogy a TUI Magyarország Kft. a nyertes(ek) nevét Facebook posztban akár fényképpel közzétegye. A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően haladéktalanul értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes nevét Facebook oldalán közzéteszi, továbbá értesítésüket Facebook privát üzenetben kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes, adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező nem tudja a nyertest elérni 7 napon belül, akkor az adott nyeremény tekintetében pótnyertes kerül kisorsolásra. A nyereményeket a TUI Magyarország Kft. személyesen vagy postai úton juttatja el a nyerteseknek, kizárólag magyarországi címre. A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. A játékban nem vehetnek részt a TUI Magyarország Kft. munkatársai és hozzátartozói. A játék lebonyolításáért a TUI Magyarország Kft. a felelős. A játék szervezésében a Facebook semmilyen szerepet nem vállal, abban nem vesz részt.

2023.08.13. TUI Magyarország Kft.